Klausimai - Atsakymai
Specialistų pagalba
www.kpsc.lt   


Klauskite specialisto

Paieška  
   
Paieška pagal kategoriją
Klausimai - Atsakymai .: Bendri klausimai

Kaip aukleti vaika, kad jis suauges butu geras vadovas.
Vaiko aktyvios pozicijos aplinkoje susiformavimui turi įtakos prigimtinės ir įgytos savybės ir gebėjimai,
vaikui reikšmingi suaugę žmonės, svarbūs jo asmenybės brandai:
- gerai, kai suaugusieji pasižymi išreikštu pažintiniu interesu, stipriu entuziazmu, noru dalyvauti, poreikiu įtakoti, geba planingai organizuoti savo gyvenimišką veiklą;
- adekvatu, kai vaiko psichologiškai "priimamos", toleruojamos kai kurios silpnesnės besiformuojančios asmenybės pusės ir atskleidžiamos bei lavinamos stipriosios, formuojama adekati savivertė;
- naudinga, kai sukuriama ne minimali, o stimuliškai turtinga socialinė, kultūrinė, emocinė aplinka;
- visokeriopai lavinama fantazija;
- skatinamas kūrybiškumas;
- ugdomi savarankiškumo, bendravimo įgūdžiai;
- lavinami pažintiniai gebėjimai;
- aktyviai skatinama ir palaikoma savos nuomonės raiška;
-ugdomi emocinės savikontrolės įgūdžiai

Psichologė konsultantė2008©Violeta Gudaitė